Verksamhet och Arkiv

Projekt 2023:

Manifestation mot kvinnofientlghet – Sång poesi musik
Nääs Körfestival, Lördag 27 maj 2023.
Nääs Körfestival vill skapa mötesplatser för kvalitativa musikupplevelser genom att lyfta fram den storartade körkultur med all sin mångfald som finns inom regionen och i Sverige. Varje år lyfter festivalen en aktuell omvärldsfråga. Körfestivalen äger rum i och runtomkring vackra sekelskifteshus på området Nääs Slott.

Nordisk konsthantverksmarknad
på Nääs 2023

Kontakt Scen och Projekt: Mats Jansson /// +46 (0)735 35 28 57 /// m.j@naaskonsthantverk.se

Projekten stöds av:

Tidigare projekt:

För konserter under 2022 och tidigare se här

Utställning i Tirana 2022
Nääs Konsthantverk anordnade tillsammans med, Galeria FAB, the Gallery of University of Arts of Albania, Galleria e Vogel, Albanien,  Gallery Köppe Contemporary Objects, Danmark, Svenska Ambassaden i Tirana samt HDK-Valand, Göteborg, ett Nordiskt konstprojekt med seminarier och workshops i Tirana, Albanien.
Se mer här

Tidigare körfestivaler 2017 – 2019
2017 deltog 22 körer och temat var, folkvandring och människans föränderlighet.
2018 deltog 19 körer och temat var, Use Your Freedom, Defending Artistic Freedom. 
2019 var temat, En betraktelse av världen som sammanhängande. Festivalen genomfördes i samverkan med, European Choir Games, som är en av Europas största körfestivaler. Under en vecka i augusti möttes 5000 sångare från hela världen i Göteborg – vissa för att tävla, andra enbart för att sjunga tillsammans. Fyra av dessa internationella körer deltog tillsammans med 12 andra körer i Nääs Körfestival utom tävlan i Friendship Concerts. 2020 och 2021 och 2022 Ställdes festivalen in på grund av Corona epidemin.

Händelser vid gotaleden 2020

2020-2021 ”Händelser vid Gotaleden. Ett konstprojekt utmed vandringsleden Gotaleden. 

Händelser vid Gotaleden.  
Ett konst och kulturprojekt utmed vandringsleden Gotaleden.
 
Projektet, Händelser vid Gotaleden, sätter med platsspecifik konst samt olika kulturinslag fokus på landskapen utmed vandringsleden Gotaleden där den löper mellan Göteborg och Alingsås genom Partille, Jonsered, Lerum, Floda, Tollered, Norsesund och Västra Bodarne. Leden går utmed sköna naturområden samt historiskt intressanta platser och en rad bruksorter. Med de konstnärliga temporära gestaltningarna vill vi uppmärksamma de skiftande landskapen längs leden som en del av våra offentliga rum. Till landskapen och de kulturhistoriska platserna utmed leden adderar vi nu en rad olika konstnärer verk.
Läs mer här
Projektet har stöd av, Leader Göteborgs Insjörike, Västra Götalandsregionen, Partille kommun, Lerums kommun, Alingsås kommun. Projektet genomförs i samverkan med kulturutvecklare från de nämnda kommunerna.  
https://gotaleden.se/

2018. ”Ljudkonst på Nääs fabriker” Nio nordiska ljudkonstnärer skapar platsspecifika utomhuskonstverk på området Nääs fabriker. Konstnärerna är på plats en vecka innan vernissagen. Utställningen pågår under tiden, 1 juli -15 augusti 

2016-2019 ”Nordic Buzz.” EU projekt. I samarbete med, Innovationsnetverket Livsstil-Bolig & Beklaedning, Development Centre UMT, Danmark samt Högskolan i Borås, Science Park Borås. 

2017-2019 Nääs Körfestival, initiativtagare och projektledare för en nyskapande körfestival som nu etablerats på Nääs Slottsområde. Det första året 2017 deltog 17 körer med 800 körsångare. Festivalen ägde rum på fem scener och ägde rum under tre dagar. Festivalen genomförs med stöd av, Leader Insjöriket. 

2017 “A Clear Day” En Land Art utställning med nio nordiska konstnärer som skapade verk på temat olika aspekter på folkvandring. Körfestivalen med samma tema ägde rum under tre dagar på fem olika scener. 17 körer och 700 körsångare deltog. Se, www.naaskorfestival.se

2015 ”Nothing dissolve(s) to”, i ett gammalt pannhus på 400 kv.m. och 30 meter i takhöjd. – Carmen Olsson, Dan Fröberg och Åsa Herrgård. Utställningen ingår som satellit i Göteborgs Internationella Konstbiennal. 

2014 Aurora, Contemporary Nordic Glass Art, 25 nordiska glaskonstnärer presenteras på Pera Muzesi, Istanbul, Turkiet. 4 febr-20 april, 2014 i två våningsplan, varje plan är cirka 350 kv.m. 18 höga lastpallar med konst transporteras till utställningen.

Xubanisa – means to mix. Utbytesprojekt med The ELC Art and Craft Centre, i Syd-Afrika. Workshops ii KwaZulu-Natal, provinsen, Syd-Afrika. Finansierat av SIDA via Statens Kulturråd.

2012-2014. ”In Site,” Ett EU projekt som involverade nio partner: Bornholms Konstmuseum, Ystad Konstmuseum, Halmstad Konstmuseum, Region Halland, Lysekil Kommun, Strömstad Kommun, Väst Arvet, Punkt Ö samt Konsthallen i Moss i Norge. Konstnären Susan Philipsz skapar ljudkonstinstallationer.

2011-2014   ”Do It”- ett EU projekt i syfte att bygga upp verksamheter för konst och musikintresserade ungdomar på Nääs. 

2007.  Social and Cultur Aspect of Gender.  Fotokonstutställning i Tirana, Albanien, med konstnären Annika von Hausswolff från Sverige samt seminarier och workshops med albanska o svenska konstnärer. Tirana, Albanien i mars Finansierat av VG-Regionen samt Svenska Institutet. 

Naturnära Samtidskonst.” Konstutställning, Nordisk Land Art, i Nolhagaparken, Alingsås. 200. Finansierat av Nordisk Kulturfond.

Rörstrand Museum för samtidsutställningar i nya konsthallen 

2006-2007 Nordisk Konsthantverk, utställning som visas i Finland, Helsingfors, Design Forum, och i Tammerfors, Konsthallen Centre TR1, samt i Norge, Hamar, Kunstbanken. 2006-2007.

2005 Keramisk Konst,  Dalslandsmuseum, 5 deltagare
” Konstglas”, Vänhem, 8 deltagare. 

”Transparenze”, Pallazo Ducale, Bologna/ Modena, 11 glaskonstnärer från Sverige presenteras på 

Kulturutbytesprojekt mellan konstnärer i de Nordiska länderna och Albanien 15 deltagare.

”Nordisk Konsthantverk”, Rikssalen på Varbergsfästning, 22 deltagare.

 ”Valandselever” Konsthallen Lokstallet.  

 ”Galeria Kombëtare e Arteve”, Tirana Albanien, 18 utställare. Organiserade workshops med konstnärer från   Sverige och Albanien i Tirana. 

”Svensk Design”, Vänhem, Nääs Slott, 

 ”Västsvenskt konsthantverk” Rörstrandsmuseum.

”Västsvenskt konsthantverk,” Konsthallen Lokstallet 

2004 ”Forme e Colore”, Modena, Italien, 15 utställare

Flow Gallery, London, Fem konstnärer  ställde ut.

African Art Center, Durban, Sydafrika. Konstutställning samt workshops. 

2003 ”Artigianato D`arte Svedese” Rom, 22 utställare, 2003

2002 ”Västsvenskt Konsthantverk”,  Röhsska  Museet, Göteborg.