Händelser vid Gotaleden

Ett konst och kulturprojekt utmed vandringsleden Gotaleden.  

Skogs-ögat
av
Maria Ängquist Klyvare

Nytt verk som invigt 7 jul 2021.
Verket är placerat vid vandringsleden Gotaleden intill
Rådjursviken i sjön Aspen mellan Jonsered och Lerum.

Konstnären, Maria Ängquist Klyvare, är intresserad av mönster, det matematiska och abstrakta. Många av hennes verk består av delar som sammanfogas till en helhet, fullt urskiljbara först när man tar ett steg tillbaka och betraktar verket på håll.
Som ett urtidsdjur, eller om det är naturen självt som trängt upp ur jorden med sitt öga, betraktar Maria Ängquist Klyvares senaste verk, Skogs-ögat, oss vandrare och omvärlden. Ett öga som tillhör Moder Jord, kommen upp ur jorden, en jord som vi människor spränger, skövlar och förgiftar men utan vars generositet vi inte skulle överleva.
Där i skogen, finns tiden och lugnet för begrundan.
I naturen är allt besjälat. Där är vi i det vi är skapade för. Våra sinnen tar oreflekterat in miljöerna och lämnar det logiska. Att naturen har ett öga att se med blir här helt ”naturligt”
Ögat ser dig, men ser du ögat? Det är inte säkert. Kanske går du bara förbi, det beror på hur uppmärksam du är eller bara på slumpen. Något måste kanske finnas kvar att upptäcka till nästa gång du passerar. Vandra med öppna sinnen.

Konstnär: Maria Ängquist Klyvare
www.mariaklyvare.se

Händelser vid Gotaleden 2021

Händelser vid Gotaleden.  
Ett konst och kulturprojekt utmed vandringsleden Gotaleden.
 
Invigning den 7 maj 2021

Projektet, Händelser vid Gotaleden, har som målsättning att göra Gotaleden till en unik och spännande vandringsled för möten med samtidskonst och kulturhändelser, tillfälliga och bestående. Verk och händelser som kan öppna för nya tankar, göra det möjligt för oss att reflektera över tillvaron från nya platser och uppmuntra till associativt tänkande hos de som vandrar utmed leden. En vandring längs böljande natur och kulturlandskap, brukssamhällen, sjöar och vattendrag mellan Göteborg och Alingsås. 

De första konstnärerna som får uppdraget att med sina konstverk förmera upplevelsen av de utvalda platserna är: konstnären S Camilla E Boström från Göteborg, Karl Chilcott från Orust, Jan Carleklev från Växjö. De aktuella platserna för verken är i Partille kommun, Lerums kommun samt i Alingsås kommun. Invigningen sker digitalt och livestreamas. 

Handens väsen 
Jan Carleklev 2021
Länk till film om verkets tillblivelse https://youtu.be/CVbZAY0AF5Y
Lerums kommun. Nääs Slottsområde, Seminarieområde
I detta verk utforskar Jan Carleklev slöjdens görande och inre väsen och dess historik på Nääs. Som i hans projekt Hemslöjdsorkestern, har processen och den täta dialog med konsthantverkare varit en viktig del i hans arbete. Men framför allt vill han lyfter vår relation till oss själva och den natur vi upplever på seminariekullen med sitt konstverk. Tjuvlyssna kan ni göra på Seminariekullen på Nääs under sommaren. Men egentligen är verket gjort för ekarna på kullen. Det är hög tid att börja ge något tillbaka…
Om Jan Carleklev
Med en master från Konstfack och en bakgrund som tonsättare och musiker har Jan Carleklev turnerat i olika delar av världen med musik och scenkonst. Idag arbetar han som konstnär med ljud som sitt främsta material. Jan Carleklev är verksam i Växjö har etablerat en framgångsrik konstnärlig praktik i vilken han utforskar vår relation till vår omvärld och kanske framför allt vår relation till oss själva med hjälp av ljud. Material och metoder varierar och verken talar alltid till oss på flera olika nivåer. Läs och se mer på konstnärens webb, https://carleklev.se/

Om Karl Chilcott / Partille kommun, Ångbåtsbryggan vid Jonsered herrgård
Karl Chilcott, är skulptör och grundare av Nordic Green Art bor och arbetar på Orust. I fokus för Karl Chilcotts konstnärskap står ofta trädets former och virket som ett levande material. Hans konstverk skapas i djup harmoni med miljön och får oss att förnimma andligheten och skönheten i de kringliggande natur- och kulturlandskapen.
Läs och se mer på konstnärens webb:  https://karlchilcott-art.com/

Om S Camilla E Boström / Alingsås kommun, gång och cykelbro vid Nolhagavikens naturreservat. 
S Camilla E Boström, bor och verkar i Göteborg och har stor erfarenhet av storskaligt måleri i det offentliga rummet. S Camilla E Boström är designer och konstnär och hennes konstnärskap kännetecknas av en stor variation i konstnärliga uttryck, blandat abstrakt och föreställande, ofta organiska former med inslag av blommor, träd och djurmotiv. Fåglar, både fantasi och realistiska, i fantasirika mönster och färger är motiv som ofta återkommer. Motiv som kan upplevas på olika sätt. 
Läs och se mer på konstnärens webb: www.sceb.se

Projektet leds av Nääs Konsthantverk och sker i samverkan med ledutvecklare på Gotaleden samt kulturutvecklare i Partille Kommun, Lerums Kommun samt Alingsås Kommun. 
Projektet som helhet genomförs med stöd av VG-Regionen, Leader Insjöriket, Partille kommun, Lerums kommun, Alingsås kommun.

 För info och frågor kontakta: Mats Jansson, projektledare, 0735352857, m.j@naaskonsthantverk.se
www.naaskonsthantverk.se     Nääs Konsthantverk 

Läs mer om Vandringen på Gotaledens egen hemsida här