Utställningar 2022

Aktuell utställning: Se mer här!

15/1 – 20/2
Galleriet: 
Anja Fredell
och
Sofia Brolin,
textilkonst 

I Projektrummet
HDK-Valand
keramikkonst:
Tekla Bergman Fröberg
Johanna Löwenhamn
Carina Cresta
Zuz Wilkirska
Imad Rashdan

26/2 – 3/4
I Galleriet:
Klara Brynge,
smyckekonst

I Projektrummet:
Jenny Jansson,
HDK-Valand,
smyckekonst

9/4 – 15/5
I Galleriet:
Emelie Rönndal,
textilkonst

I Projektrummet:
HDK-Valand
textilkonst

21/5 – 26/6
I Galleriet och Projektrummet:
Jubileumsutställning
curerad av Camilla Iliefski

2/7 – 7/8
Tillsammans / Together
Maria Ängquist Klyvare
och
Jan Kruse

13/8 – 18/9
I Galleriet:
Genc Mulliqi
Albansk konstnär teckning, skulptur

I Projektrummet:
Lea Firus
HDK-Valand,
TKR

24/9 – 30/10
I Galleriet:
Marie Strand-Dahl
Keramikkonst

I Projektrummet:
Karin Kauppi
HDK-Valand
Textilkonst

5/11 – 18/12
I Galleriet:
Cecilia Hjelm
Textilkonst

I Projektrummet:
HDK-Valand-Steneby

Alla utställningar 2022:

Galleri Projektrum
15/1 – 20/2 Anja Fredell, Sofia Brolin – textilkonst        HDK-Valand – keramikkonst
26/2 – 3/4Klara Brynge – smyckekonst                       HDK-Valand – smyckekonst
9/4 – 15/5Emelie Röndahl – textilkonst                      HDK-Valand – textilkonst 
21/5 – 26/6 Curerad utställning av Camilla Iliefski
2/7 – 7/8 Maria Änqqvist Klyvare – keramikkonst      Jan Kruse – glaskonst 
13/8 – 18/9Genc Mulliqi- teckning, skulptur             HDK-Valand TKR
24/9 – 30/10Marie Strand-Dahl – keramikkonst              HDK-Valand
5/11 – 18/12Cecilia Hjelm – textilkonst                        HDK-Valand-Steneby TKR