Galleri

Utställning 27/3 – 2/5 2021:

PDF om utställningen med bilder och priser här

nääs konsthantverk galleri 27/3 – 2/5 2021

Galleri: Yta och djup / Fredrika Linder / glaskonst 
 
nääs konsthantverk presenterar glaskonstnär Fredrika Linder bosatt och verksam i Stockholm.
Utställningens titel är Yta och Djup.
 
”Vad är det som är, och vad är det som till synes vara och kanske bara anas.” 
 
”Glas är ett material som lyfts av ljuset och bär 
många kontraster och motsatser inom sig. 
Med dess immateriella värden och egenskaper önskar jag gestalta 
kontrasten mellan det direkta och indirekta,  
lager och dimensioner, yta och djup.”
 
Fredrika Linder arbetar med konstnärliga gestaltningar för publika miljöer. I dessa rum värdesätter hon den kreativa dialog som uppstår mellan tanken, platsen och utförandet. Dessa arbeten känns meningsfulla då de kommer många människor till del.  
Samspelet mellan glas och ljus, ofta i kombination med akryl, intresserar henne. Genom att utnyttja materialens immateriella värden och egenskaper önskar hon gestalta kontrasten mellan det direkta och indirekta, det osynliga och synliga, lager och dimensioner.
Fredrika Linder har just fått ett uppdrag att gestalta en utsmyckning till nya Åbybadet i Mölndal. Fredrika har gjort ett stort antal utsmyckningar runt om i landet. Hon har sin utbildning bland annat från Konstfack i Stockholm. Finns representerad b.la Nationalmuseum Stockholm, Statens konstråd. 
 


Projektrummet Repeat /HDK-Valand smyckekonst
I det första gestaltningsprojektet för BA1 på smyckekonst höstterminen 2020 fick studenterna i uppgift att göra tolkningar av temat Repeat. Ramen för uppgiften har varit att med upprepningar av delar som är länkade till varandra, där delarna relaterar till varandra, med liknande eller skiftande form, skapa ett halssmycke som kan bäras på kroppen. Studenterna har själva valt ingång i temat samt vilka material, tekniker och metoder de arbetat med.
I utställningen möter du de sju olika tolkningarna som är resultatet av den process och det arbetet studenterna genomgick i kursen. De är skiftande i material, vad de berättar om, gestaltning och uttryck. Sju olika sätt att ta sig an tankar om upprepning, rytm, takt, länkar och sammanfogningar av delar till en helhet. Medverkande studenter, Jennifer Omberg, Hulda Grahn, Malin Kylander, Gwynn Jago, Nora Hellsten, Amanda Larsson & Ellen Axberg.
 
nääs konsthantverk galleri 
Mellannääs, Nääs slott, 448 92 Floda 
Öppet fre – sön 11 – 16
www.naaskonsthantverk.se