Galleri

Välkommen på vernissage lör 21 januari kl 12.

I Galleriet och Projektrummet:
nääs konsthantverk  21/1 – 26/2 2023 

Galleri:

You and Me
Ellen Dynebrink / textilkonst 

Ladda ner pdf med bilder och prislista från utställningen här

I utställningen You and Me på nääs Konsthantverk finns ett flertal av de teman som Ellen Dynebrink undersöker representerade – relationen mellan det textila fältet och kvinnohistoria, värden i feminint kodade uttryck och frågeställningar om bildens vara och agens. Genomgående i hennes arbete finns en undersökning av glappet mellan det föreställande och det motsatta samt frågeställningar kring hur vi läser och tolkar subjektivitet och objektskap, till exempel i förhållandet mellan en ”blick” och en ”bild”. Hennes metod utgår från att med digitala verktyg bearbeta bilder, så som skisser, foton eller hittade bilder, som sedan översätts till lappteknik. Genom att på detta sätt låta de digitalt redigerade bilderna ytterligare filtreras av lappteknikens förutsättningar och begränsningar tillförs förskjutningar, abstraktioner och läsarter direkt i materialet och utgör en stor del av verkens estetiska uttryck. Även den monotona processen av att skära isär rutor och sy ihop utgör en central i hennes konstnärliga språk och uttryck. Ett slags meditation över materialet och ett sätt att ”delta i” eller ”förlora sig i” bilden.

Ellen Dynebrink är textilkonstnär och verksam i Göteborg. Hon har en kandidat i textildesign från Textilhögskolan 2014, en master i textilkonst från HDK 2017 och har nyligen deltagit i residensprogrammet IASPIS i Stockholm.

Projektrummet: 
HDK-Valand keramikkonst Emma Samuelsson, Emma Sophia Agger Green 

Under Utveckling / Emma Sophia Agger Green 
Jag har valt att använda denna utställningsmöjlighet, till att kurera och sammansätta skulpturer från olika projekt. Teman jag ofta jobbar med är kropp, beröring och kontraster som möts och gärna med en underton av sexualitet eller humor. Denna utställning är ett försök till att få konkretisera den röda tråd som jag vet finns mellan mina verk, även om de är från olika projekt. En röd tråd som först nu kommer synliggöras, om jag kan hitta den. Vad ser du. Gör de varandra bättre? Passar de ihop? Kan du se en röd tråd?

Arters överlevnad är hotad / Emma Samuelsson 
Mitt projekt handlar om att hitta sätt att försöka påverka människors känslor genom berättelser. Berättelser som ifrågasätter synen om människan som universums centrum. Att se andras perspektiv och inte bara människans. 

nääs konsthantverk

Öppet fredag – söndag 11–16

Mellannääs Nääs slott

www.naaskonsthantverk.se

Nääs konsthantverk får bidrag från: