Utställningar 2021

Aktuell utställning: Se mer här!

16/1 – 14/2
Galleriet: 
Annika Andersson
Textilkonst 

Projektrummet:
HDK-Valand
Textilkonst

20/2 – 21/3
Galleriet:
Camilla B Boström
Graffiti och textilkonst

Projektrummet:
HDK-Valand
Keramikkonst

27/3 – 2/5
Galleriet:    
Fredrika Linder
Glaskonst


Projektrummet:
HDK-Valand
Smyckekonst

8/5 – 6/6 
Galleriet:
Jonathan Josefsson (Ollie)
Textilkonst


Projektrummet:
HDK-Valand
Textilkonst

12/6 – 11/7  
Galleriet
Maria Lilja
Textilkonst/Objekt

Projektrummet:
Kerstin Åström Carlén, Textilkonst

Hela listan våren och sommaren 2021:
Galleri:                                                                       Projektrum:
16/1 – 14/2    Annika Andersson – Textilkonst               HDK-Valand, Textilkonst
20/2 – 21/3    Camilla B Boström – Graffiti-Textilkonst  HDK-Valand, Keramikkonst
27/3 – 2/5      Fredrika Linder – Glaskonst                    HDK-Valand, Smyckekonst  
8/5 – 6/6      Jonathan Josefsson (Ollie) -Textilkonst    HDK-Valand, Textilkonst
12/6 – 11/7   Maria Lilja – Textilkonst/Objekt                Kerstin Åström Karlén, Textil
17/7 – 29/8    Lena Nilsson- Glaskonst               Lena Willhammar, Keramik