Utställningar 2021

Aktuell utställning: Se mer här!

16/1 – 14/2
Galleriet: 
Annika Andersson
Textilkonst 

Projektrummet:
HDK-Valand
Textilkonst

20/2 – 21/3
Galleriet:
S Camilla E Boström
Graffiti och textilkonst

Projektrummet:
HDK-Valand
Keramikkonst

27/3 – 2/5
Galleriet:    
Fredrika Linder
Glaskonst


Projektrummet:
HDK-Valand
Smyckekonst

8/5 – 6/6 
Galleriet:
Jonathan Josefsson (Ollio)
TextilkonstProjektrummet:
Clara Fina Frisk
HDK-Valand
textilkonst

12/6 – 11/7  
Galleriet:
Maria Lilja
Textilkonst/Objekt

Kerstin Åström Carlen, Ekbladsskjorta


Projektrummet:
Kerstin Åström Carlén, Textilkonst

17/7 – 29/8
Galleriet:
Linda Jansson Lothe
Keramisk konst

Projektrummet:
Cecilia Pettersson
Textilkonst

4/9 – 3/10
Galleriet:
Fredrik Vestergård
Glaskonst

Projektrummet:
HDK-Valand
TKR

9/10 – 14/11
Galleriet:
Märta Mattsson Smycke & glaskonst

Projektrummet:
HDK-Valand
Smyckekonst

20/11 – 2/1
Galleriet:
Elisabet Wahlström Textilkonst

Projektrummet:
HDK-Valand
TKR

Alla utställningar 2021:

Galleri Projektrum
16/1 – 14/2 Annika Andersson – Textilkonst HDK-Valand – Textilkonst
20/2 – 21/3 S Camilla E Boström – Graffiti och textilkonstHDK-Valand – Keramikkonst
27/3 – 2/5Fredrika Linder – GlaskonstHDK-Valand – Smyckekonst
8/5 – 6/6 Jonathan Josefsson (Ollio) – TextilkonstHDK-Valand – Textilkonst
12/6 – 11/7  Maria Lilja – Textilkonst/ObjektKerstin Åström Carlén – Textilkonst
17/7 – 29/8 Linda Jansson Lothe – Keramisk konstCecilia Pettersson – Textilkonst
4/9 – 3/10 Fredrik Vestergård – GlaskonstHDK-Valand – TKR
9/10 – 14/11Märta Mattsson – Smycke & glaskonstHDK-Valand smyckekonst
20/11 – 2/1Elisabet Wahlström – TextilkonstHDK-Valand TKR