A Clear Day

Konst i slottsparken
Fem nordiska Land Art-konstnärer bjuds in till att skapa utomhusverk utifrån ett givet koncept i den stora Slottsparken vid Nääs Slott. Projektet vill att konstnärerna med detta som utgångspunkt förhåller sig till en valfri historisk plats i valfri tid utmed denna den första folkvandringens sträckning från Afrika till Skandinavien. Vi tänker att varje utvald konstnär "får" eller "tar" ett land/område och med utgångspunkt från platsen skapar ett eller flera verk utifrån temat det tänkta temat. I samband med att utställningen pågår äger ett flertal seminarier och workshops rum.

Deltagande konstnärer
Cecilia Parsberg (S) _ Lise Wulff (N) _ Mikael Hansen (D)
Maria Lilja (S) _ Kaisu Koivisto (F) _ Greger Ståhlgren (S)
Helena Marika Ekenger (S) _ Agneta Segerfelt (S)
Göteborgs Internationella Konstbiennal 2017
A Clear day arrangeras av Nääs Konsthantverk i samarbete med -Ett kryss för tanken- med stöd av August Abrahamsons stiftelse, Västra Götalands-regionen, Lerums kommun och Nordisk Kulturfond.
Körfestivalens tema och konstutställningens ligger nära det tema som Göteborgs Internationella Konstbiennal har 2017 och kommer att ingå i biennalens satellitprogram
Gibca Extended

Nääs Slott
Nääs Slott Slöjdseminarier var i slutet av 1800 talet en internationell mötesplats där nya revolutionerande idéer runt design och formgivning tog form. Vi vill med projektet återuppväcka Nääs som en plats inom för nyskapande samtida konstuttryck som vill blicka utåt mot den större världen en plats som med konsten och musiken i fokus kommenterar och bildar ett nav för samtal runt aktuella omvärldsfrågor. Vi ser framför oss att projektet som helhet och denna utställning i synnerlighet öppnar upp för nya möten och kontakter och samarbeten med många av de olika kulturföreningar och konstnärer inom regionen som har sitt ursprung i andra länder. På Nääs-området finns en stor potential för detta, lokaler, utomhusarenor. Vi ser framför oss hur konstutställningen och körfestivalen genom sitt koncept och sitt samarbete med olika konstnärskap och kulturutövare med ursprung i andra länder och kulturer blir en katalysator som vidgar världen och skapar nya kulturella möten och samarbeten.

Vernissage
Lördag 20 maj kl 12:00

Utställningen pågår
20 maj - 30 september 2017