Nordic Buzz söker företag inom de kreativa näringarna

Nordic Buzz är ett samarbete mellan Lifestyle & Design Cluster i Danmark, Högskolan i Borås, Mölndal stad och Nääs Konsthantverk. Projektet är delvis EU-finansierat och vill verka för att utveckla företag inom de kreativa näringarna såsom interiör, möbler, konsthantverk, mode, accessoarer, smycken, illustration, konst och industriell design.

Projektet pågår under tre år och vänder sig till nystartade danska och svenska företag som har sin verksamhet i regioner som gränsar till Kattegatt och Skagerack. Företagen skall ha organisationsnummer och ha varit verksamma i högst fem år. Med hjälp av både svenska och danska experter får de utvalda företagen stöd att utvärdera sin marknadspotential, utveckla sin affärsverksamhet och ta del av kompetens gällande affärsmodeller, kundrelationer, produktutveckling med mera.

Projektet är ett gyllene tillfälle för kreativa entreprenörer att vidga sitt nätverk och öka sin potential, säger Mats Jansson, projektledare för Mölndals stad och Nääs Konsthantverk.

Under åren 2016-2018 kommer totalt 120 företag att ha deltagit i en rad olika aktiviteter och workshops. Målsättningen är att detta också leder fram till ett nytt gemensamt nordiskt kompetensprogram för inkubatormiljöer.

Nordic Buzz stöds av EU-programmet Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak.