The Goose That Laid The Golden Egg

English version »

Inom litteratur, kultur och konst har djur en framträdande roll och används ofta som projektioner för att skildra mänskliga känslor. Figurer och karaktärer i form av olika djur maskerar mänskligt beteende. Det ger oss en distans, och hjälper oss att ta itu med och prata om svåra aspekter av våra liv. Mytologiska djur och hybrider har existerat i människors fantasier och i vår kultur sedan medvetandets början, och de flesta kulturer använder antropomorfism och fabler för att prata om moral och livet i stort.

Utställningen är kurerad av Märta Mattsson. Hon är intresserad av hur människor förhåller sig till naturen och de gränsdragningar vi definierar mellan människodjuret och andra djur, det mänskliga behovet av att förstå oss på både omvärlden och hur vi tolkar den värld vi lever i. Vi uttolkar figurer i molnformationer och ser ansikten i livlösa föremål och i abstrakta mönster.

Till utställningen - The Goose That Laid The Golden Egg - har Märta Mattsson valt ut konstnärer som arbetar med lekfulla, zoomorfa föremål som alla innehåller en gnutta allvarsam humor. Genom att leka med vår perception av verkligheten bjuder de in oss i fantasivärldar. Märta Mattsson är fascinerad av människors besatthet att särskilja oss som en överlägsen art, ett mer betydelsefullt djur än andra arter. Hennes önskan med den här utställningen är att väcka vår nyfikenhet och få oss att fundera över och prata om vad det betyder att vara just en människa.

Medverkande konstnärer
Benedikt Fischer (Österrike) Instagram: @bennnedikt
John Jakobsson (Sverige) www.johnjakobsson.com
Lore Langendries (Belgien) www.lorelangendries.com
Märta Mattsson (Sverige) www.martamattsson.com
Rasmus Nossbring (Sverige ) www.rasmusnossbring.com
Simon Klenell (Sverige) www.simonklenell.com
Yuka Oyama & Becky Yee (Tyskland) www.yukaoyama.com

Simon Klenell och Rasmus Nossbring, båda glaskonstnärer verksamma i Stockholm, finns representerade på bl a Nationalmuseet. John Jakobsson skulptår verksam på Gotland. Yuka Oyama är professor i smyckekonst på HDK-Valand sedan 2019. Märta Mattsson, Benedikt Fischer och Lore Langendries alla internationella smyckeskonstnärer.


Vernissagekort (pdf 184kB)


Vernissage
Lördag 4 juli kl 12:00

Utställningen pågår
4 juli - 30 augusti 2020


På grund av rådande situation för Covid-19 begränsar vi antalet besökare i galleriet till max 5 besökare samtidigt. Varmt välkommen.The Goose That Laid The Golden Egg

Within life, literature and art, animals play a huge role and are often used as a projection of human emotions. Animal characters masquerade human behaviour and sometimes help us to deal with and talk about difficult aspects of life. Mythological animals and hybrids have existed in our fantasies and in human culture since the beginning of consciousness, and most cultures use fables with anthropomorphized animals as characters to talk about moral.

I am interested in the human perception of the world and our perceived borders between the human-animal and other animals. The human tendency for seeing figures and shapes in clouds, seeing faces in inanimate objects and in abstract patterns. The human need to understand.

For the exhibition - The Goose That Laid The Golden Egg - I have chosen a group of artist who create playful, zoomorphic objects that come alive in our imagination. I am intrigued by the human obsession to distinguish ourselves as a superior species and the belief that we are a different kind of animal, one that is more important than other animals. My desire with this exhibition is to spark curiosity and to make us think and talk about what it means to be a human being.

Exhibition curated by Märta Mattsson.

Participating artists
Benedikt Fischer (Austria) Instagram: @bennnedikt
John Jakobsson (Sweden) www.johnjakobsson.com
Lore Langendries (Belgium) www.lorelangendries.com
Märta Mattsson (Sweden) www.martamattsson.com
Rasmus Nossbring (Sweden ) www.rasmusnossbring.com
Simon Klenell (Sweden) www.simonklenell.com
Yuka Oyama & Becky Yee (Germany) www.yukaoyama.com  Bild: Lore Langendries

Bild: Rasmus Nossbring

Bild: Bild: Yuka Oyama _ Becky Yee

Bild: Benedikt Fischer

Bild: Märta Mattsson

Bild: John Jakobsson

Bild: Simon Klenell