Karin Ridderstolpe /// HDK Smyckekonst

Du skadade min arm

Även en liten hammare kan skapa vibration. Verktygets storlek anpassas med fördel efter det arbete som ska utföras. Karin Ridderstolpes arbete rör sig över ytan på en aluminiumplåt - hammaren, borren, synålen och pianot är alla besläktade. Med rörelsekraft träffar de ett material och skapar vibration. En vibration som blir till ljudvågor vi uppfattar med örat, med kroppen. Effekten av rörelsen blir den samma. Det är bara frekvensen som skiljer sig.

Karin Ridderstolpes arbeten är en bearbetning av aluminium likväl av kroppens bräcklighet. En utforskning av materialet kommen ur begränsningen orsakad av samma material. En omväg för att återfå rytmen, känslan och flödet som handens kraft kan frambringa. Karin Ridderstolpe tog sin MA Master of fine arts våren 2019 på HDK smyckekonst.Vernissage
Lördag 11 januari kl 12:00

Utställningen pågår
11 januari - 10 februari 2020  Bild: Karin Ridderstolpe

Bild: Karin Ridderstolpe

Bild: Karin Ridderstolpe

Bild: Karin Ridderstolpe