ATT SY TIDEN AN

Henriette Ousbäck

Broderi bejakar långsamheten och när den tekniken tvingar Henriette Ousbäck in i sin tid, finns där utrymme för Henriettes berättelser att formas om och byta skepnad, att gå sina egna vägar. Broderi ger henne tid, tid att vara i nuet, att knyta an, att färdas långsamt, stegvis. I broderiet finns också en tidsaxel, tillbaka, nästan till människans begynnelse.

Henriette Ousbäck använder enkla stygn, stygn som har funnits i lång tid. Förstygn, efterstygn, knutar och kedjestygnet, det mest använda stygn i världen genom alla tider. Ett annat stygn som Henriette använder är bayeuxstygnet, hon binder samman sina broderier med bayeuxtapeten från 1000-talet. Historiens vingslag och nutidens ovisshet följs varsamt åt och in i berättelserna.

Med stygnens hjälp försöker Henriette tolka det som finns runt omkring och inne i henne: naturen, outtömlig och allomfattande, och så det ovissa och osedda, det som kommer från sagan, myten, drömmen, poesin. Det påtagliga och det symboliska.

Utbildad på Konstindustriskolan (HDK) 1968-73 och har sedan dess varit verksam som konstnär med utställningar runtom i Sverige, i Danmark och USA. Finns representerad i statliga regionala och kommunala konstsamlingar samt på Röhsska museet. Har arbetat som konstintendent med staden konstsamling på Göteborg konst. Arbetar också som pedagog och inspiratör med kurser och workshops i fritt broderi.

www.henrietteousback.com

Vernissagekort (pdf 80kB)Vernissage
Lördag 10 oktober kl 12:00

Utställningen pågår
10 oktober - 8 november 2020« Tillbaka  Bild: Henriette Ousbäck

Bild: Henriette Ousbäck

Bild: Henriette Ousbäck

Bild: Henriette Ousbäck

Bild: Henriette Ousbäck

Bild: Henriette Ousbäck

Bild: Henriette Ousbäck