Matilda Falk /// Textil Kropp Rum, HDK vid Steneby

Det fria

Utställningen är en utveckling av Matilda Falks examensarbete som hon gjorde på Textil-Kropp-Rum, HDK vid Steneby. Matilda Falk ser på arbetet som utsnitt av något utopiskt; textila fragment av abstrakta drömlandskap. Förgängligheten de växtfärgade och sockerlagsbehandlade textilierna förmedlar representerar den vördnad hon känner inför naturen. Matilda Falk lyfter fram skönheten i det sårbara. Pigmenten och formerna dansar stillsamt och lekfullt och talar till betraktaren om eufori och vemod. Hon släpper björnbärsspad och virkningar fria, ut i den föränderliga gränslösheten.Vernissage
Lördag 7 september kl 12:00

Utställningen pågår
7 september - 6 oktober 2019  Bild: Matilda Falk

Bild: Matilda Falk