Stora Format /// HDK keramikkonst

Hur förändrar storlek, hur vi uppfattar skulptur?
När uppfattas storleken som arkitektonisk eller kroppslig?

Studenter från Kandidatprogrammet årskurs 2, i Keramikkonst från HDK, har utforskat dessa frågor genom ett gestaltningsprojekt, vars uppgift är att utforska skulptur i stort format. Med lera som utgångspunkt har studenterna jobbat i 6 veckor på varsitt projekt och presenterar i projektrummet på Nääs Konsthantverk en fotodokumentation av det färdiga resultatet. Varje student ställer även ut en utskuren del av deras skulptur för att vissa upp både skala och materialiteten hos verken, som på grund av sin storlek och tyngd inte går att flytta från där de byggdes.

Utställare
Naemi Gustavsson _ Adriana Stoltze _ Antonia Haglund
Victor Jakobsson _ Jo Öqvist _ Mathilda CarlssonVernissage
Lördag 27 april

Utställningen pågår
27 april - 26 maj 2019  Bild: HDK keramikkonst

Bild: HDK keramikkonst

Bild: HDK keramikkonst

Bild: HDK keramikkonst

Bild: HDK keramikkonst

Bild: HDK keramikkonst