Elisabeth Billander /// keramikkonst

Polykrom mimesis

Elisabeth Billander verksam keramiker i Mölndal. Elisabeth Billander tog sin masterexamen 2010 på HDK keramikkonst. Titeln Polykrom Mimesis betyder ungefär flerfärgad avbildning eller imitation. Titeln beskriver Elisabeth Billanders tolkning av olika objekt eller skeenden i vardagen. Det är personliga associationer och betraktaren kan säkert göra egna tolkningar i de enkla och naivistiska former utställningen utgör. Parallellt ligger en personlig och taktil dialog mellan henne och leran.

"Jag har velat släppa fram den lekfullhet jag står inför när det kommer till mitt utövande. Det är som att jag vill föra mitt inre barns talan och påminna mig själv och andra om lusten vi alla haft som barn men som av olika anledningar gick förlorad längs med vägen... Förväntningar, normer, smak och etikett kom liksom i vägen."

Wikipedia: Mimesis är en estetisk term som betecknar det som visas, avbild, imitation, underförstått av verkligheten eller naturen.


Vernissagekort (pdf 43kB)Vernissage
Lördag 12 januari kl 12:00

Utställningen pågår
12 januari - 10 februari 2019« Tillbaka  Bild: Elisabeth Billander

Bild: Elisabeth Billander

Bild: Elisabeth Billander

Bild: Elisabeth Billander

Bild: Elisabeth Billander