Martina Lundkvist /// Textil-Kropp-Rum, HDK Steneby

Minns att jag kom hem

Martina Lundkvist börjar i höst sitt tredje och sista år på utbildningen Textil-Kropp-Rum på HDK vid Steneby. Martina Lundkvist kommer att visa arbeten som hon har jobbat med under det senaste halvåret och som alla har sin utgångspunkt i hemmet. Hon visar textil, fotografi och text.

Utställningen kretsar kring huset/hemmet och olika aspekter av vad ett hem kan vara. Hon har tittat på förhållandet mellan hemmet som fysisk plats, minne och känslomässig projektionsyta.

Hus: uppbyggd konstruktion som består av ett system av vågräta och lodräta ytor som avgränsar ett slutet utrymme avsett för boende, vistelse, förvaring e.d.
(Svenska Akademiens Ordbok)Vernissage
Lördag 8 september kl 12:00

Utställningen pågår
8 september - 7 oktober 2018  Bild: Martina Lundkvist

Bild: Martina Lundkvist