Projektrum

Liza Johansson /// HDK textil

Minnen i det textila

Liza Johansson kommer att ställa ut delar av sitt examensarbete från HDK textil.

Arbetet är en undersökning av textila minnen och taktila seendet kopplade till textilier. Det handlar om en fascination till det textila materialet, sömmen, vecket och mönstren som blir bärare av minnen och berättelser.Vernissage
Lördag 6 januari kl 12:00

Utställningen pågår
6 januari - 4 februari 2018  Bild: Liza Johansson