Jan-Olov Hilmersson

Änglar och Vingar

Under senaste åren har Jan-Olov Hilmersson inspireras av motiv från folklig konst, nu senast särskilt av änglar, som spelar trumpet. "I dessa naiva änglar ser jag en stor potential av olika betydelser. Jag vill på ett rumsligt sätt i utomhusmiljöer, gestalta det visuellt dekorativa."

Jan-Olov Hilmersson har även använt sig av lönnens fröer s.k. "Lönnäsor" som han gör till stora svängande vingar på konstruktioner av rör. Man kan betrakta det som lite motsägelsefullt att gestalta vingar i metall - fjädrar som i sin konstruktion är så lätta! I vardagligt tal fungerar ofta fjäder som metafor för lätthet och metaller står för tyngd och kraft.

Jan-Olov Hilmersson är bosatt Binneberg, mellan Skövde och Mariestad och har varit verksam, som konstnär sedan 1979. Jan-Olov är sedan 1991 lärare vid Stenebyskolan, Metallgestaltning, HDK, Göteborgs Universitet. Jan-Olov Hilmersson har arbetat med offentliga uppdrag till kommuner, landsting, kyrkor, samt privata beställningsarbeten.


CV (pdf 95kB)

Vernissagekort (pdf 43kB)Vernissage
Lördag 17 mars kl 12:00

Utställningen pågår
17 mars - 15 april 2018« Tillbaka  Bild: Jan-Olov Hilmersson

Bild: Jan-Olov Hilmersson

Bild: Jan-Olov Hilmersson

Bild: Jan-Olov Hilmersson