Sara Lendon /// HDK keramik

Dekonstruerad dekor - en undersökande process

Ett löv...ett blad...utformat för att optimera upptag av solenergi samtidigt som det avger syrgas, en förutsättning för nästan allt liv på vår jord.

Är det möjligt att ta ett så traditionstyngt och dekorativt objekt och göra det till meningsskapande subjekt?

I detta projekt har jag över en längre tid arbetat med det realistiska lövet. En process som tog sin början i det dekorativa men som allt eftersom började ta nya former. Hela objekt, konstruerade av enbart löv, började växa fram. Uttrycket förändrades från något milt, luftigt och virvlande till något skarpt och sammanpressat. Jag började välja nya former vilka står i skarp kontrast mot naturens organiska estetik. Det blev mänskliga och urbana former, en reflektion kring människans önskan att kuva och forma naturen efter sina egna behov. Någonstans i allt det vackra finns ett allvar. Något är förstenat, pressat och förkolnat...

Sara Larsson Lendon läser första året på masterprogrammet Keramikkonst vid HDK, Göteborgs Universitet.Vernissage
Lördag 7 januari kl 12:00

Utställningen pågår
7 januari - 5 februari 2017  Bild: Sara Lendon

Bild: Sara Lendon

Bild: Sara Lendon