HDK Steneby

Verk för Östra Sjukhusets huvudentré

Sara Henriksson, Elvira Jönsson och Miranda Solodovnikoff går andra året på HDK vid Steneby, Textil - Kropp - Rum. I denna utställning visas deras idéskisser - Verk för Östra Sjukhusets huvudentré - som de har arbetat med under kursen Material, Kropp och Rum.

En gemensam nämnare för deras verk är att alla tre har arbetat med att skapa en plats för vila och en tillflyktsort för sinnet, med textil som uttrycksform i förhållande till rumslighet.

Frågor som de har ställt till sig under projektets gång har varit: Vilka behov har människor som befinner sig på ett sjukhus? Vad kan konsten tillföra platsen? Vilken är konstens roll i vårdmiljön och i det offentliga rummet?Vernissage
Lördag 22 april kl 12:00

Utställningen pågår
22 april - 21 maj 2017  Bild: Sara Henriksson

Bild: Elvira Jönsson

Bild: Miranda Solodovnikoff