Nils Kristofersson /// textil

Materialets funktion

Nils Kristofersson, konstnär verksam i Göteborg, arbetar med olika material och tematik och återkommer till ett grafiskt uttryck i material, bild och objekt. Han har en nära relation till ornamentering och den dekorerade ytan, placerad i en konstnärlig kontext. Detta skulle kunna härledas till hans bakgrund inom gatukonst och graffitikulturen med dess fokus på balans och symmetri, vilket är något han både vill höja och utmana.

De senaste två årens projekt har kretsat kring textila tekniker och traditioner och hur de på ett interkulturellt plan möts och länkas samman genom gemensamma uttryck i mönsterbilder och symboler, då med fokus på röllakan- och kelimvävar. De akvareller och tuschteckningar som är resultat av dessa undersökningar fokuserar delvis på den skevhet i bilden som uppstår då mönster vävs i sektioner för att sedan sys ihop. Mötet mellan de tekniska förutsättningarna och den mänskliga faktorn är något som han har intresserat sig för och försökt avbilda och även nå i sin egen konst.

De konstnärliga arbeten som presenteras på Nääs Konsthantverk undersöker Nils personliga förhållande till funktionskläder, friluftsliv, funna objekt och återvinning av material. De paraplyer som uteslutande utgör grunden för Nils undersökning har upphittats i buskar, längs tågspår, i soptunnor, på spårvagnar och inhandlats secondhand. Materialet bär spår av väder och bruk vilket skapat skiftningar i färg och lyster samt bildar slumpmässiga mönster då bitar klippts och sytts samman. Ytor, plan och vaga referenser till text och symboler kan ses i bilderna som konstnärligt relaterar till abstrakt bildkonst och lapptäckstraditioner. Skevheten i sömmarna och spänningen i materialet är något som via uttryck länkar samman de textila bilderna med Nils förgående arbeten.

Nils Kristofersson är sedan 2014 adjunkt på HDK vid textilkonst. Finns representerad vid bl.a. Statens Konstråd och Göteborgs Kommun. Han har sedan sin examen från HDK 2009 ställt ut vid ett flertal tillfällen och genomfört flera offentliga utsmyckningar.


Vernissagekort (pdf 36kB)

CV (pdf 87kB)Vernissage
Lördag 11 februari kl 12:00

Utställningen pågår
11 februari - 12 mars 2017« Tillbaka  Bild: Nils Kristofersson