Arild Berg _ Elise Kielland _ Linda Jansson-Lothe _ Mimi Swang /// keramik

Blue collar - White collar

En konceptuell ram för utställningen är därför att göra keramik i blått och vitt. Detta drar linjer från den 4:e industriella revolutionen till den 1:e industriella revolutionen. AvArt är fyra konsthantverkare ifrån Oslo. De har 20-årsjubileum 2017. Den 4:e industriella revolutionen kallas "The rise of the robots". Det föregår en robotisering av arbetsuppgifter inom vården, kontorsvärlden och andra områden. "Gamla" yrken försvinner; blådressen (blue collar) och kontorsarbetare (white collar) är på väg ut.

Filmskapare Mona J Hoel har gjort en kortfilm om processerna och tankarna runt det att jobba med konsthantverk. Hon har följt konstnärerna på AvArt i över ett år. Detta är första gången filmen visas.

Arild Berg skapar konst för flera offentliga byggnader och är intresserad av tvärvetenskapliga processer där konsten blir del av en större social helhet. I den här utställningen undersöker han hur färgen blå kan ses som ljusbrytning mot mörkret, som ett hopp, som den blå timmen när dag och natt möts.

Elise Kielland arbetar i en tidskrävande process där hon bygger lager på lager av lera och bränner ytorna många gånger. I detta projekt vill hon reflektera över begreppet effekivisering resursanvändning och värdeskapande utifrån sitt perspektiv som konsthantverkare.

Linda Jansson Lothe fokuserar i detta projekt på människans sårbarhet i en robotiserad värld men också styrkan som ligger i handens kraft. De stora handbyggda lergodsformerna hyllar det som inte är perfekt. Strecket tecknar rytm, mellanrum och rörelse.

Mimi Swang arbetar med stora former som byggs för hand i stengods och avslutas med virkade textiler, gamla blå jeans och vita skjortor, som en reflektion över den industriella och teknologiska revolutionen. Människan, vår vilja och vår kreativitet kan inte bytas ut eller programmeras: "Jag kan välja att ändra mig på vägen".Hemsidor
Mona Hoel: freedomfromfear.no
Linda Lothe: www.lindalothe.no
Mimi Swang: www.mimiswang.no
Elise Kielland: osloopen.no/nb/kunstnere/2054
Arild Berg: www.arildberg.noCV
CV Arild Berg (pdf 252kB)
CV Elise Kielland (pdf 167kB)
CV Linda Jansson Lothe (pdf 52kB)Vernissagekort (pdf 46kB)Vernissage
Lördag 1 juli kl 12:00

Utställningen pågår
1 juli - 3 september 2017« Tillbaka  Bild: Arild Berg

Bild: Elise Kielland

Bild: Elise Kielland

Bild: Linda Jansson Lothe

Bild: Linda Jansson Lothe

Bild: Mimi Swang

Bild: Mimi Swang