Karin Karinson Nilsson /// keramikkonst

Bababadalgharaghtakamminarronnkonnbronn-
tonnerronntuonnthunntrovarrhounawnskawn-
toohoohoordenenthurnuk!

Karin Karinson Nilssons utställning på Nääs är på ett tydligt sätt inspirerad av författaren James Joyce roman Finnegan Wake. En roman skriven som en enda lång osamanhängande medvetandeström utan början eller slut och med ett slags hemmagjort språk med ett tiotal olika språk blandade omvartannat. Karin Karinson Nilsson vill med sin utställning också oroa och provocera, förföra och samtidigt destabiliserara vårt invanda strukturella tänkande för att på så sätt uppnå något helt nytt. Till synes ohejdat fogar hon i utställningen samman och kombinerar industriellt producerade och handgjorda keramiska element med leror, glasyrer och glas till abstrakta former i sammansatta skulpturala enheter. Enheter som hon fyller med drömmar, längtan, begär och önskningar. Alla dessa element bildar kalejdoskopliknande aspekter som visas och försvinner i olika vinklar och i olika perspektiv. Det blir alldrig färdigt är hela tiden i förändring, och blir till en ständig föränderlig intellektuell process, till synes en manisk lek av materia. Det visuella språket blir ett subversilt verktyg när hon brukar materialet för att kommunicera hur vi i vårt förhållande till världen hela tiden medvetet eller omedvetet i en ständigt pågående process dekonstuerar och omtolkar vår verklighet. Samtidigt bär verken på inneboende symboliska och estetiska värden som ger utrymme för både humor och anonymitet. Egenskaper som möjligör för betraktaren att fylla objekten med alldeles egna meningar. Så uppstår i mötet med publiken ett gestaltande som också bjuder in betraktaren till att delta i en hisnande nuskapande samtidsdans.

Karin Karinson Nilsson är utbildad på Högskolan för Design och Konsthantverk, HDK, keramiklinjen. Karin Karinson Nilsson har haft flera soloutställningar och deltagit i ett flertal internationella grupputställningar sedan hon gick ut HDK 2011.

Vernissagekort (pdf 41kB)Vernissage
Lördag 22 mars kl 12:00

Utställningen pågår
22 mars - 21 april 2014« Tillbaka  Bild: Karin Karinson Nilsson

Bild: Karin Karinson Nilsson

Bild: Karin Karinson Nilsson