The Consumer Society

Paula Lindblom [curator] _ Marie Asbjørnsen [NO] _ Anni Jonsson [SE] _ Paula Lindblom [SE] _ Marta Miguel [ES] _ María Manuela Rodrigues [Madeira]

The jewellery on-line project 2005-2007

Den samtida smyckekonsten har under det senaste decenniet på ett spännande sätt vidgat betydelsen av vad smycken kan förmedla. Smyckekonstnärer över hela världen arbetar inom en mängd olika kontexter och idag kan man också i många fall tala om smyckebärare som bärare av ett konstobjekt. Inom begreppet smyckekonst ryms berättelser, drömmar och reflexioner. Samtida internationell smyckekonst uppstår eller utvecklas i kontakt med sin samtids frågeställningar.

Det gemensamma temat som konstnärerna arbetat utifrån inför utställningen på Nääs Konsthantverk Galleri är konsumtionssamhället och idémässigt handlar utställningen om att skapa smyckekonst av massproducerade förbrukade vardagsföremål. Paula Lindblom omvandlar bland annat loppisfynd och deodorantflaskor till smycken i syfte att återuppväcka tingen, ge dem en betydelse och låta dem leva vidare som något annat. Marta Miguel skapar textila broscher av upphittade saker och med inspiration av reklamaffischer utifrån den urbana stadsmiljön. Marie Asbjørnsen återanvänder plåt som hon skapar subtila armband och halsband av. Utgångspunkten för samarbetet mellan konstnärerna är ett internetprojekt initierat av Paula Lindblom som gick ut från HDK, Högskolan för Design och Konsthantverk, 2003. Paula Lindblom har också gjort urvalet av konstnärer. Efter Nääs Konsthantverk går utställningen vidare till Galleria Bielak i Krakow, Polen.

www.jewelleryproject.blogspot.comVernissage
Lördag 26 maj kl 12.00

Utställningen pågår
26 maj - 26 juni 2007

Vernissagekort (jpg)« Tillbaka

  Marta Miguel

María Manuela Rodrigues

Marie Asbjørnsen

Anni Jonsson

Paula Lindblom