Urd verdandi och skuld

Linda Jansson Lothe _ Kari Håkonsen _ Marianne Pedersen /// keramik _ glas _ textil

Tre norska konstnärer med starka kopplingar till Sverige visar verk som balanserar i fältet mellan kitsch och konst, nostalgi och modernitet. Arbeten som befinner sig i området mellan design och konst.

Utställningens titel refererar till de tre ödesgudinnorna i nordisk mytologi; Urd (dåtid) Verdandi (nutid) och Skuld (framtid). Dessa tre kvinnor levde vid Yggdrasils fötter intill Urdarbrunnen. De tog vatten ur brunnen och sörjde för att den stora askens grenar inte torkade. De avgjorde alla levandes öde genom att spinna på livets trådar. Med denna mytologi som utgångspunkt rör sig utställarna i ett landskap där berättelser är viktiga samt de associationer ett verk kan ge betraktaren.

-Mina arbeten på Nääs Galleri, säger Marianne Pedersen, handlar om olika textila traditioner och teknikens infiltrering av språket och hur det i sin tur kan beskriva och visualisera upplevelser och händelser.

Alla tre utställare har ett flertal solo- och grupputställningar i Norge, Norden och internationellt bakom sig. Extra roligt är det att få presentera utställningen i år då unionsupplösningen 1905 har sitt 100 årsjubileum, vilket uppmärksammas både i Sverige och i Norge.

Linda Jansson Lothe är född i Sverige och utbildad på Konstfack i Stockholm och Högskolan i Oslo, med examen i keramikkonst -93.

Marianne Pedersen är norska började sin Högskoleutbildning i Bergen. Slutexamen i textilkonst på Konstfack i Stockholm nyligen.

Kari Håkonsen är norska med glasutbildning på Glasskolan i Orrefors och examen i England -96.Vernissage
Lördag 8 oktober kl 12-16
med levande musik av P.O. Björklund och Jesper Lundahl m fl

Utställningen pågår
8 okt - 12 nov 2005« Tillbaka

  Linda Jansson Lothe

Kari Håkonsen

Marianne Pedersen