Anita Carlsson _ Eva Britt Rosenqvist /// keramik _ textil

Två uttryck

Anita Carlsson bygger sina handformade stora krukor och former med lersträngar som fogas samman. En långsam process, en lersträng om dagen. Under arbetets gång bearbetar hon ytan med reliefverkan med mönster och dekorerar med engober som är infärgad i lera. När sedan godset bränns en första gång skall formen och uttrycket vara klart i samma ögonblick.

Eva-Britt Rosenqvist presenterar spännande och mångtydiga textila bilder, gobelänger, med utgångspunkt från naturen. Att väva gobelänger är tidskrävande och just det att skapandet har sin långsamhet ger en alldeles särskild magi till bilderna. En väv med tankar och influenser under arbetets gång spelar över den textila ytan. Motiven får en stilla meditativ andlig rörelse.

Läs mer »

  Bild: Anita Carlsson

Bild: Eva Britt Rosenqvist

Projektrum

Eva Engstrand /// grafisk formgivning

inget särskilt

Obetydliga ting och meningslösa konversationer intresserar mig. Hur kan det obetydliga vara intressant? Det låter som en motsägelse. I fem små projekt har jag undersökt frågan och sökt den form som bäst passar obetydligheten hos varje projekt. Resultatet är små handgjorda böcker där jag låter mina funderingar komma till uttryck i text, bild och bokband.

Läs mer »

  Bild: Eva Engstrand