Bild: Fyra norska keramiker

Arild Berg _ Elise Kielland _ Linda Jansson-Lothe _ Mimi Swang /// keramik

Blue collar - White collar

En konceptuell ram för utställningen är därför att göra keramik i blått och vitt. Detta drar linjer från den 4:e industriella revolutionen till den 1:e industriella revolutionen. AvArt är fyra konsthantverkare ifrån Oslo. De har 20-årsjubileum 2017. Den 4:e industriella revolutionen kallas "The rise of the robots". Det föregår en robotisering av arbetsuppgifter inom vården, kontorsvärlden och andra områden. "Gamla" yrken försvinner; blådressen (blue collar) och kontorsarbetare (white collar) är på väg ut...

Läs mer »


A Clear Day - konst i slottsparken

Vernissage 20 maj

Fem nordiska Land Art-konstnärer bjuds in till att skapa utomhusverk utifrån ett givet koncept i den stora Slottsparken vid Nääs Slott. Projektet vill att konstnärerna med detta som utgångspunkt förhåller sig till en valfri historisk plats i valfri tid utmed denna den första folkvandringens sträckning från Afrika till Skandinavien. Vi tänker att varje utvald konstnär "får" eller "tar" ett land/område och med utgångspunkt från platsen skapar ett eller flera verk utifrån temat det tänkta temat. I samband med att utställningen pågår äger ett flertal seminarier och workshops rum...

Läs mer »