Bild: Tabea Dürr

Tabea Dürr /// textilkonst

Speglingar i tid och tråd

Att göra tvärtom.

Spegla.

Omvända.

Glömma det viktigaste.

I utställningen på Nääs konsthantverk utforskar Tabea Dürr "mönsterburet broderi". Det är en broderiform som utvecklades främst i nordöstra Tysklands kyrkliga textilverkstäder under mellankrigstiden. Efter första världskriget ersattes många kyrkliga textilier i sammet och guld av sådana i lin. Linet skulle vara närodlat och tillverkat från grunden, för hand. Det äldsta "mönsterburna broderiet" som Tabea Dürr har funnit i sin efterforskning är från 1938 och det yngsta från 1989...
Läs mer »


Bild: Laura Blake

Projektrummet

Laura Blake /// textilkonst

Haptik

I utställningen visar Laura Blake textila installationer särskilt framtagna för en publik med neurologiska funktionsvariationer. Hon har intresserat sig för så kallade sensoriska leksaker, som hon upplever som råa och kliniska. Hon vill utmana detta genom att göra textilier som utnyttjar materialets fysiska egenskaper. Vissa spelar med silkets lätthet, andra med garnets mjukhet...
Läs mer »


Nääs Körfestival

Nääs Körfestival är en festival som sedan starten i augusti 2017 vill etablera sig som en nyskapande körfestival med konceptet att körerna förhåller sig till ett aktuellt omvärldstema. Körfestivalen bildar ett nav för olika konstnärliga ingångar runt aktuella omvärldsfrågor. I den första festivalen 2017 deltog 17 körer och 725 körsångare som uppträdde under tre dagar på fem olika scener. Nästa Nääs Körfestival planeras till början av juni 2018. För mer info besök gärna körfestivalens hemsida; www.naaskorfestival.se.