Jan-Olov Hilmersson

Bild: Jan-Olov Hilmersson

Änglar och Vingar

Under senaste åren har Jan-Olov Hilmersson inspireras av motiv från folklig konst, nu senast särskilt av änglar, som spelar trumpet. "I dessa naiva änglar ser jag en stor potential av olika betydelser. Jag vill på ett rumsligt sätt i utomhusmiljöer, gestalta det visuellt dekorativa."
Läs mer »


Projektrummet

Klara Albertsson _ Alma Bencivenni /// HDK Textil-Kropp-Rum

Massa/tomrum

Klara Albertsson och Alma Bencivenni tog examen våren 2017 från Textil-Kropp-Rum på HDK vid Steneby. I utställningen Massa/tomrum visar de delar av sina examensarbeten...
Läs mer »

Bild: Alma Bencivenni Bild: Klara Albertsson

Nääs Körfestival

Nääs Körfestival är en festival som sedan starten i augusti 2017 vill etablera sig som en nyskapande körfestival med konceptet att körerna förhåller sig till ett aktuellt omvärldstema. Körfestivalen bildar ett nav för olika konstnärliga ingångar runt aktuella omvärldsfrågor. I den första festivalen 2017 deltog 17 körer och 725 körsångare som uppträdde under tre dagar på fem olika scener. Nästa Nääs Körfestival planeras till början av juni 2018. För mer info besök gärna körfestivalens hemsida; www.naaskorfestival.se.