Bild: David Carlsson

David Carlsson

Waterfalls and steady logs

David Carlsson är keramiker och arbetar i spänningen mellan den uppenbara, nästan banala berättelsen och det poetiskt mångbottnade. Där finns plats att både hylla och kritisera, svara och undra i samma verk. David Carlsson är utbildad på HDK, Göteborgs Universitet, där han nu också arbetar som lektor vid HDK keramikkonst och han har haft ett flertal utställningar i Sverige, Danmark, Norge och USA. För David Carlsson är det keramiska materialet både ett konstnärligt medium och referenspunkt. Det erbjuder ständigt nya möjligheter att tolka, omforma och ge ny mening åt situationer, föremål och berättelser...
Läs mer »


Bild: Mischmasch

Projektrummet

Jussi Järvinen _ Sara Bech-Hanssen _ Karin Ridderstolpe /// HDK smyckekonst

Mischmasch
Tre studenter i årskurs ett på mastersprogrammet i smyckekonst på HDK visar sina arbeten. I utställningen Mischmasch blandas individuella projekt.

Jussi Järvinen
Projektet "Moose Toe" är en serie objekt och smycken på temat genus och arbetet undersöker maskulinitet och genusrelaterade attribut.

Sara Bech-Hanssen
"Pins and Needles" är ett pågående projekt som undersöker vardagsföremål och fokuserar på nålen som bärbart objekt.

Karin Ridderstolpe
Kärlet är en form som går långt bak i historien. De handsmidda objekten är undersökning av tid, upprepning och förflyttning...
Läs mer »


Nääs Körfestival

Nääs Körfestival är en festival som sedan starten i augusti 2017 vill etablera sig som en nyskapande körfestival med konceptet att körerna förhåller sig till ett aktuellt omvärldstema. Körfestivalen bildar ett nav för olika konstnärliga ingångar runt aktuella omvärldsfrågor. I den första festivalen 2017 deltog 17 körer och 725 körsångare som uppträdde under tre dagar på fem olika scener. Nästa Nääs Körfestival planeras till början av juni 2018. För mer info besök gärna körfestivalens hemsida; www.naaskorfestival.se.