Bild: Agneta Goës

Agneta Goës

Sfäriska landskap i blandtekniker

Agneta Goës har utbildning i både textilkonst och måleri och rör sig mellan de bägge teknikerna. Agneta Goës studerade först på HDK textillinjen därefter Valands målarskola under åren 1956-1968. Agneta Goës har en långerfarenhet av utställningar och har arbetet med många offentliga utsmyckningar. Till Nääs kommer hon visa vävda gobelänger och akvareller, även bilder i en teknik hon kallar söm-akryl...
Läs mer »


Bild: Liza Johansson

Projektrummet

Liza Johansson /// HDK textil

Liza Johansson kommer att ställa ut delar av sitt examensarbete från HDK textil.

Arbetet är en undersökning av textila minnen och taktila seendet kopplade till textilier. Det handlar om en fascination till det textila materialet, sömmen, vecket och mönstren som blir bärare av minnen och berättelser...
Läs mer »


Nääs Körfestival

Nääs Körfestival är en festival som sedan starten i augusti 2017 vill etablera sig som en nyskapande körfestival med konceptet att körerna förhåller sig till ett aktuellt omvärldstema. Körfestivalen bildar ett nav för olika konstnärliga ingångar runt aktuella omvärldsfrågor. I den första festivalen 2017 deltog 17 körer och 725 körsångare som uppträdde under tre dagar på fem olika scener. Nästa Nääs Körfestival planeras till början av juni 2018. För mer info besök gärna körfestivalens hemsida; www.naaskorfestival.se.