Bild: Fine Little Day

Fine Little Day _ Skånes hemslöjdsförbund

Väva Spis

Utställningen Väva Spis är ett samarbetsprojekt mellan designföretaget Fine Little Day och Skånes Hemslöjdsförbund. Formgivaren Elisabeth Dunker har bjudits in av förbundet för att, med inspiration från samlingar och arkiv, formge och producera unika föremål i samarbete med lokala slöjdare och småskaliga producenter från Skåne och Västra Götaland. Genom projektet vill Skånes hemslöjdsförbund sprida kunskap om arkivens existens, tillgängliggöra föremålen och utveckla nya former för samverkan mellan samtida design och hemslöjd...
Läs mer »


Projektrummet

HDK Keramikkonst

Kärl

Krukan, koppen, burken, kannan, skålen. Det som håller, behåller, innesluter och bär. Kärlet är centralt inom keramikkonsten genom tiderna, från den enkla tummade skålen eller cylindern till prakt-urnor och skulpturer. Bruket av kärl och behållare spänner också över en mängd användningsområden samtidigt som kärlets ikonografi har en stark ställning som intellektuell referenspunkt...
Läs mer »

Bild: HDK Keramikkonst

Nääs Körfestival

Nääs Körfestival lördag 2 juni 2018. Temat för årets festival - Defend Artistic Freedom. Festivalen genomförs i samarbete med Körcentrum Väst och Nääs Slott med stöd av Leader Insjöriket.

Nääs Körfestival är en festival som sedan starten i augusti 2017 vill etablera sig som en nyskapande körfestival med konceptet att körerna förhåller sig till ett aktuellt omvärldstema. Körfestivalen bildar ett nav för olika konstnärliga ingångar runt aktuella omvärldsfrågor. I den första festivalen 2017 deltog 17 körer och 725 körsångare som uppträdde under tre dagar på fem olika scener. Nästa Nääs Körfestival planeras till början av juni 2018. För mer info besök gärna körfestivalens hemsida; www.naaskorfestival.se.