Lotta Söder _ Lars A Persson /// glas _ akvarell

Lotta Söder och Lars A Persson visar glas och akvarell i galleriet på Nääs konsthantverk. Lotta Söders glasbilder och blåsta glas kretsar kring möten mellan olika kulturer och tider. De blåsta glasen är gjorda under en period som Artist in Residence i Portland, USA. "I mina glas och bilder låter jag mönster, texter, bilder från olika tider och kontinenter mötas och blandas med varandra". Lars A Perssons akvareller och collagebilder är inspirerade av hamnområden och industrimiljöer, med ett fritt uttryck...

Läs mer »

Bild: Lotta Söder Bild: Lars A PerssonNääs Körfestival

Nääs Körfestival lördag 2 juni 2018. Temat för årets festival - Defend Artistic Freedom. Festivalen genomförs i samarbete med Körcentrum Väst och Nääs Slott med stöd av Leader Insjöriket.

Nääs Körfestival är en festival som sedan starten i augusti 2017 vill etablera sig som en nyskapande körfestival med konceptet att körerna förhåller sig till ett aktuellt omvärldstema. Körfestivalen bildar ett nav för olika konstnärliga ingångar runt aktuella omvärldsfrågor. I den första festivalen 2017 deltog 17 körer och 725 körsångare som uppträdde under tre dagar på fem olika scener. Nästa Nääs Körfestival planeras till början av juni 2018. För mer info besök gärna körfestivalens hemsida; www.naaskorfestival.se.