Barbara Häggdahl _ Lizz Sharr /// textil

Samtal / Tröst

Barbara Häggdahl och Lizz Sharr är utbildade på Konsthögskolan Valand och verksamma i Göteborg sedan början av 80-talet, då de delade ateljé och koppartryckspress. Sedan dess har deras samarbete fortgått. Deras uttryckssätt skiljer sig åt, men lusten att se på tillvaron med ständigt nya ögon och att pröva nytt har de gemensamt. På Nääs Konsthantverk galleri presenterar de för första gången enbart textila verk.

"No trace anywhere of life, you say, pah, no difficulty there, imagination not dead yet, yes, dead, good, imagination dead imagine."
Samuel Beckett Imagination Dead Imagine

Läs mer »

  Bild: Barbara Häggdahl

Bild: Lizz Sharr

Projektrum

Matilda Falk /// Textil Kropp Rum, HDK vid Steneby

Det fria

Utställningen är en utveckling av Matilda Falks examensarbete som hon gjorde på Textil-Kropp-Rum, HDK vid Steneby. Matilda Falk ser på arbetet som utsnitt av något utopiskt; textila fragment av abstrakta drömlandskap. Förgängligheten de växtfärgade och sockerlagsbehandlade textilierna förmedlar representerar den vördnad hon känner inför naturen.

Läs mer »

  Bild: Eva Engstrand