Bild: Elisabeth Henriksson

Elisabeth Henriksson /// glaskonst

Repetitioner

Glaskonstnären Elisabeth Henriksson visar ett urval av de senaste årens arbeten - från skisser, undersökningar av material och tekniker, till en konstnärlig gestaltning på Sahlgrenska sjukhuset. Glaset är hennes huvudsakliga arbetsmaterial, men på senare tid har hon även börjat föra in andra material och tekniker. Ibland är uttrycket skulpturalt, tredimensionellt, men allt oftare i bild. Motiven rör sig kring yttre och inre landskap, där små delar upprepas och byggs upp till större helheter....
Läs mer »


Bild: HDK Smyckekonst

Projektrummet

HDK smyckekonst

Nature and us

HDK-studenterna Marielle Janfalk, Therese Johansson och Sanne Höglund visar sina individuella projekt. Projekten har en koppling till naturen och visar också deras relation till naturen...
Läs mer »
Nääs Körfestival

Nääs Körfestival lördag 2 juni 2018. Temat för årets festival - Defend Artistic Freedom. Festivalen genomförs i samarbete med Körcentrum Väst och Nääs Slott med stöd av Leader Insjöriket.

Nääs Körfestival är en festival som sedan starten i augusti 2017 vill etablera sig som en nyskapande körfestival med konceptet att körerna förhåller sig till ett aktuellt omvärldstema. Körfestivalen bildar ett nav för olika konstnärliga ingångar runt aktuella omvärldsfrågor. I den första festivalen 2017 deltog 17 körer och 725 körsångare som uppträdde under tre dagar på fem olika scener. Nästa Nääs Körfestival planeras till början av juni 2018. För mer info besök gärna körfestivalens hemsida; www.naaskorfestival.se.